Coneixement personal

La informació que s’obté mitjançant la grafologia és objectiva i no respon a cap interès més enllà d’oferir informació pràctica i real sobre la persona a qui s’estudia 

Per tant, utilitzar la grafologia com  una eina per a obtenir informació personal permet que es puguin comprendre sentiments i emocions, i entendre també de quina manera reaccionem davant de situacions quotidianes.

Conèixer les nostres motivacions, què ens anima i en quins àmbits estan ubicades les nostres pors permeten fer valoracions sobre la situació actual de cada persona, i ajuden a prendre decisions si s’escau