Skip to main content

Anàlisi per competències

Procés per a la selecció de director de RRHH

Aquest exemple d’informe està estructurat en base a les competències de l’càrrec elaborades pel client.

Anàlisi definició personal

Procés per a la selecció d’un Responsable de manteniment

Aquest exemple d’informe està centrat en la definició de les característiques personals del candidat. En un segon terme s’estudien les principals competències laborals acordades amb el client.

Anàlisi esquemàtic

Procés per a la selecció de Responsable de comptabilitat

Aquest exemple d’informe està basat en la representació gràfica de les competències definides pel client, expressat en una taula de valors.