Formació

En l’àmbit empresarial, la formació en grafologia de les persones amb tasques vinculades amb els recursos humans els hi dona suport en les seves tasques de detecció de potencial, motivació i desenvolupament, utilitzant a més a més una tècnica que no resulta en absolut invasiva per aquelles persones que ja formen part d’una entitat. 

En l’àmbit educatiu, la formació als docents en grafologia els hi permet incrementar la  informació dels seus alumnes i a partir d’aquí, tenen més eines per a donar-los suport i ajudar-los en la correcta evolució dels seus estudis. 

Resulta també molt gratificant poder realitzar cursos d’introducció a la grafologia i seminaris sobre temes concrets, tals com per exemple la signatura o la pressió en l’escriptura.