Peritatge cal·ligrafic

El peritatge cal·ligràfic es centra en lestudi i identificació d’una escriptura, una signatura, o qualsevol altre manifestació gràfica. 

Aquesta tècnica és àmpliament reconeguda dins del món judicial, donat que la seva principal aplicació pràctica és la de concretar l’autoria o l’autenticitat de manuscrits que hagin pogut generar conflictes de qualsevol mena. 

No obstant, no només en l’àmbit judicial sutilitzen peritatges cal·ligràfics, ja que a nivell empresarial i fins i tot privat, existeixen circumstàncies que aconsellen la contractació d’un pèrit cal·lígraf per a poder concretar lautoria de manuscrits como per exemple anònims, signatures en albarans, etc. 

Existeixen tres resultats possibles desprès de la realització dun peritatge cal·ligràfic: 

      • SÍ,el manuscrit ha estat realitzat per tal persona 
      • NO, el manuscrit no estat realitzat per tal persona 
      • EXISTEIXEN DUBTES RAONABLESsobre la autoria del manuscrit