Skip to main content

Definició de la Grafologia

La grafologia és una tècnica que estudia la personalitat mitjançant l’anàlisi de l’escriptura i la signatura manuscrites.

Per la gran quantitat d’informació que aporta sobre les persones, la grafologia col·labora amb altres ciències com ara la psicologia i la pedagogia.

La grafologia té una base estadística, en la que a partir de milers de mostres d’escriptura s’arriba a conclusions teòriques que desprès s’apliquen en la pràctica.

Una de les principals característiques de la grafologia és el fet de que tots els signes gràfics són polivalents, és a dir, que no es poden interpretar sempre de la mateixa manera. El conjunt de l’ambient gràfic és el que determina quina interpretació final se li ha de donar a cada signe.

Avantatges de la grafologia

La informació que ofereix la grafologia és amplia i diversa, es pot fer l’estudi buscant motivacions, interessos i d’altres interessos, como per exemple la capacitat d’organització o de lideratge d’una persona, en el cas de la grafologia aplicada als recursos humans. Per tant, cada informe és individualitzat i s’ajusta a les necessitats de cada client.

Como a grafòloga, el meu interès està centrat en que la informació que ofereixo sigui detallada i compromesa.

El cost és molt ajustat, perquè el material necessari és un full de paper i un bolígraf.

També és molt important el fet de que no existeix manera de preparar-se per a obtenir alguna mena de puntuació o qualificació. En la grafologia no existeix ni el que està bé ni el que està malament, sinó que ofereix una visió detallada sense aportar valoracions qualificatives. Per tant, es tracta d’un sistema no-invasiu de coneixement de les persones.

L’anàlisi grafològic

És molt important per a realitzar un correcte anàlisi grafològic disposar tant del text escrit com de la signatura. La unió d’aquests dos aspectes es tradueix en la nostra personalitat, perquè

   • El text escrit equival al jo social, la visió de nosaltres que oferim a la societat
   • La signatura equival al jo íntim, representa com ens veiem a nosaltres mateixos.

El ideal de treball d’un grafòleg és disposar en una fulla en blanc entre deu i quinze línies escrites i la signatura al final del text. D’aquesta manera, s’analitzen de manera adient tant les zones en negre (les lletres escrites) com les que estan en blanc (marges, espais entre paraules, etc.) perquè ambdós aporten informació per igual.

També és important conèixer un mínim d’informació sobre la persona que s’ha d’analitzar:

   • Edat (aproximada)
   • Nivell de formació (o experiència laboral)
   • Gènere (dona / home)
   • Amb quina mà escriu