Aplicacions a recursos humans

És una de les aplicacions més utilitzades i conegudes de la grafologia, perquè amb l’anàlisi de l’escriptura dels candidats es poden localitzar les competències que l’empresa cerca per a un lloc de treball. La grafologia descriu de quina manera actuarà cada candidat segons la seva manera de ser i aquesta informació resulta bàsica per a poder triar la persona més adient a cada càrrec.

També s’aplica la grafologia per a detectar els potencials de cada treballador i poder concretar així si es troben realment en el lloc òptim per a desenvolupar-los, en el seu propi benefici i en el de l’empresa, o si seria interessant valorar un canvi en les seves funcions.

Dins de la gestió de RR.HH., amb la grafologia es pot definir quins són els rols que cada membre d’un equip de treball desenvolupa amb més comoditat i garantia d’èxit, de manera que es poden ajustar les tasques del grup per tal d’arribar al rendiment laboral més òptim.